Wkrótce adaptacja!

Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy na adaptację w przedszkolu „Chatka Puchatka” od 5.09 do 07.09. Program adaptacji, został wypracowany na podstawie wieloletniego doświadczenia w tej dziedzinie. Propozycja ta ma na celu ułatwienie Państwa dzieciom wejście w całkiem nowy świat przedszkolnych przygód. Postarajmy się wspólnie ułatwić ten, ważny w rozwoju krok – przejścia od tego co bezpieczne, bliskie, kochane i zmierzenia się z tym co nowe, nieznane, a często dla dzieci trudne.

 

WSTĘP

 

Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym. Dla małego dziecka takim środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, wręcz przełomowym w jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, których jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach, w myśl poglądów o utrwalaniu się zachowań i roli doświadczeń wyniesionych 
z wczesnego dzieciństwa.

Proces przystosowania się dzieci 3-letnich do przedszkola może sprawić korzystne zmiany w rozwoju pod warunkiem, że będzie on przebiegał na miarę możliwości dziecka. Nie każdy 3-latek jest na tyle dojrzały i gotowy, aby temu procesowi samodzielnie nadać właściwy kierunek. Istnieje potrzeba wsparcia dziecka w tym działaniu przez intencjonalnie stworzone środowisko wychowawcze.

  Aby stworzyć dzieciom lepszy start należy poznać trudności, jakie napotyka dziecko w początkowym okresie pobytu w przedszkolu, za najtrudniejsze należy uznać:
 • zmianę dotychczasowych sposobów zaspokajania potrzeb emocjonalnych i biologicznych
 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z nieznajomymi ludźmi
 • zdobywanie szybkiej orientacji w środowisku materialnym Przedszkola
 • nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej
 • zmiana rytmu i trybu życia dziecka
 • inna pozycja dziecka w grupie przedszkolnej niż w rodzinie
 • zmiany w sytuacji rodzinnej wywołane faktem podjęcia przez matkę pracy zawodowej.
 

ADAPTACJĘ UŁATWIA :

 • racjonalne podjęcie decyzji
 • pozytywne nastawienie do przedszkola
 • zaufanie do personelu
 • wcześniejsze stworzenie okazji przebywania z innymi dorosłymi
 • umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi
 • usamodzielnienie dziecka
 • akceptacja dziecka, zrozumienie jego stresu, wspieranie go
 • okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania
 • wspólne spędzanie czasu po odebraniu go z przedszkola
 • ujednolicenie rytmu dnia w przedszkolu i w domu.
 

ADAPTACJĘ UTRUDNIA :

 • niepewność decyzji
 • brak zaufania do przedszkola
 • podejrzliwość wobec personelu
 • wyrzuty sumienia, niepokój, lęk
 • brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi
 • nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą
 • straszenie dzieci
 • brak czasu dla dziecka
 • brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, odrzucenie.
 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA?

 • Czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola np. „Opowieść dla Kuby: Dlaczego warto chodzić do przedszkola” z cyklu opowiadań „Mamo to ja”
 • Rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubichodzić do przedszkola;
 • Opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola (wyłącznie pozytywne);
 • Uświadomienie dzieciom zalet przedszkola (m.in. wielu nowych kolegów, dużo zabawek, ciekawe zajęcia, );
 • Poinformowanie dziecka, dlaczego będzie chodzić do przedszkola (np. mama musi iść do pracy, tata do pracy a dziecko też do swojej pracy, czyli przedszkola, gdyż jest już dużym dzieckiem);
 • Zapoznanie z przedszkolem (zajęcia adaptacyjne);
 • Wspólne kupowanie wyprawki;
 • Ćwiczenie z dzieckiem samoobsługi – dużo łatwiej adoptują się dzieci samodzielne; prosimy o pracę nad samodzielnością przy posiłkach, myciu rąk, ubieraniu się, zgłaszaniu swoich potrzeb;

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress